Aangifte Inkomstenbelasting

Het invullen van een belastingaangifte hoeft niet moeilijk te zijn maar wanneer er zich wijzigingen voordoen in persoonlijke situaties dan kan de invuloefening toch even wat moeilijker zijn dan gedacht. De vragen die in een aangifte worden gesteld zijn dan vaak lastig en wat zijn precies de spelregels bij bijvoorbeeld het kopen en verkopen van een eigen woning of bij het verbreken van een relatie?

Teruggaven of toeslagen?

Naast het invullen van deze belastingaangifte kan ik vervolgens de gevolgen voor het lopende jaar en toekomstige jaren in kaart brengen en daarvoor voorlopige aanslagen of teruggaven regelen. Dit geldt tevens voor eventuele toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag.